träningsdagbok
Meny Träningsdagbok & träningsplanering Länkar


4/8

Träningsplaneringens delar

En ordentlig träningsplanering delas normalt in i olika delar. Dessa delar kan liknas vid olika nivå där detaljerna ökar ju mer längre du kommer i planeringen. Utgångspunkt är din ambition och drivkraft i kombination med de mål du sätter upp för din träning. Kom ihåg, att utan tydliga mål blir det svårt att uppnå det du vill med din träning.

Grovplanering

Grovplanering används för att strukturera upp träningen för att på bästa sätt hitta en bra väg mot de uppsatta målet. För att skapa ett ordentligt träningsunderlag är grovplaneringen vanligtvis indelad i flera sammanhängande steg. En viktig del är att ta fram långsiktiga mål och en långsiktig plan. Den långsiktiga planen bör innefatta fler än ett år och bygger mycket på individens träningsbakgrund. När man ska göra en flerårsplanering måste man tänka på tidigare träningsmängd och belastningsgrad eftersom kroppen har svårt att klara av alltför stor ökning av träningsmängd. Ökningen av träningsmängden per år bör inte överstiga 25-30 % bland ungdomar och 15-20 % bland vuxna.

träningsplanering

Årsplan

En årsplanering går ut på att man ska fördela träningstimmarna och/eller träningspassen med hänsyn till målsättning och typ av säsong (tävling/uppbyggnad). För att bibehålla en gynnsam utveckling är det viktigt att eventuella uppehåll inte medför nedsatt kapacitet. Då träning är en färskvara kan man lätt börja känna sig otränad och då krävs det genast en hel del ansträngning för att komma tillbaka till tidigare formnivå. Oavsett vilken idrott du satsar på brukar året delas in i olika säsonger. Kroppen mår bra av omväxlande träning och när tävlingssäsongen är över är det därför viktigt att ha en plan för hur uppladdningen inför nästa säsong ser ut. Man bör därför avsluta en tävlingssäsong med en lågintensiv återhämtande period och inte helt abrupt avstå från träning bara därför tävlingarna upphör. Om du har en tävlingssäsong att ta hänsyn till är viktigt att du bestämmer vilka tävlingar du ska vara med i när du gör din planering. Detta är viktigt för att du ska kunna lägga upp träningen så att toppform infinner sig till de viktigaste tävlingarna.

träningsplanering

Periodplan

Med en periodplanering gör man en träningsplanering för helåret där veckorna är varierade i belastningsnivå. Det sker en variation mellan hög- och lågintensiva träningsveckor som samtliga bygger på den för året planerade träningsmängden.

Detaljplan

En detaljplanering ger dig möjlighet att planera själva utförandet av varje enskilt träningspass. Flexibilitet är viktigt när träningen planeras i detalj eftersom förutsättningarna hela tiden förändras. Det är också viktigt att lyssna till hur kroppen reagerar på träningsbelastningen och kunna göra de justeringar som krävs i träningsplaneringen. Om ett träningspass utgår av någon anledning bör man också kunna flytta det till en annan dag. Man bör tänka på att planeringen är en stödjande funktion och inte det många får för sig, ett styrdokument hugget i sten. Hänsyn till andra aktiviteter i tillvaron, som skola, arbete, prov, med mera, men man bör även försöka att sprida ut träningen så gott det går, samt inte göra uppehåll för uppehållets skull.

Introtext
Digital träningsdagbok

Ladda ner en användarvänlig digital träningsdagbok som applikation eller använd den online. Gratis såklart.
www.athletedc.com

CoachWorkout

Här kan du planera och registrera din träning. Träningsprogram för olika syften kan enkelt laddas till träningskalendern.
www.coachworkout.com

Träningskalender

Här kan du läsa mer om att använda träningskalender för uppföljning av träning.
www.traningskalender.com

Träningsplanering

Här kan du läsa mer om träningsplanering.
www.traningsplanering.com

Träning med stegräknare

En stegräknare kan hjälpa till med motivation när det är dags för viktminskning och motion. Du kan "tävla" mot dig eller mot kompisar som börjar gå med stegräknare samtidigt.

Här hittar du en köpguide till stegräknare. Guiden går igenom olika typer av stegräknare och hur de bäst används.